Tập đoàn EK với tên giao dịch quốc tế là EK GROUP, tiền thân là trung tâm hợp tác lao động với nước ngoài trực thuộc Tổng công ty phát triển phát thanh truyền hình thông tin EMICO – Đài Tiếng Nói VN, được Bộ lao động cấp phép đưa người Việt Nam đi học tập và làm việc tại nước ngoài từ năm 1999, với các đơn vị thành viên: EMICO VOV, LABCO, EK, KBC, ASIA EDU, V10

EK GROUP là một tổ chức có mạng lưới chi nhánh và văn phòng đại diện trên khắp các tỉnh thành cả nước. Với tầm nhìn chiến lược “Dĩ nhân vi bản”, EK GROUP đang xúc tiến đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức giáo dục nghề nghiệp để hỗ trợ người Việt trang bị các kiến thức về văn hóa, kỹ năng tay nghề trước khi tham gia vào thị trường lao động quốc tế.

SỨ MỆNH

Giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên Việt Nam tìm kiếm cơ hội giao lưu, học tập và hội nhập quốc tế, thay đổi vận mệnh, hướng tới tương lai tốt đẹp nhất.

TẦM NHÌN

Kế thừa, phát huy những tinh hoa của văn hóa truyền thống, giá trị con người và đạo đức nghề nghiệp, ứng dụng công nghệ trong công tác phát triển, đổi mới tổ chức, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trở thành tổ chức liên minh xúc tiến, phát triển giáo dục, đào tạo và hướng nghiệp cho thế hệ trẻ Việt Nam hội nhập quốc tế

VĂN PHÒNG EK GROUP MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Tầng 9 – Giảng đường C, Trường cao đẳng công nghiệp Thanh Hóa. Số 64 – Đình Hương, Tp. Thanh Hóa.